חוק מכר דירות מהו?

חשוב לדעת בחוק מכר דירות!

הגדרה – "חוק המכר דירות הוא חוק צרכני הקובע הסדרים שמטרתם, בין השאר, להגן על הכספים שמשלם קונה של דירה חדשה למוכר הדירה, כדי להבטיח כי במקרה של כישלון העסקה לא ירד כספו של הקונה לטמיון. בבסיס החוק ניצבת ההנחה שיש פערי כוחות משמעותיים בין קונה דירה כאמור לבין מוכר הדירה, המצדיקים להעניק הגנה לקונה".

חוק מכר דירות מורכב ממספר נושאים שאת חלקם אפרט כאן-

  • פרשת "חפציבה" הידועה לציבור הייתה ציון דרך בנושא הכנסת תיקון לחוק מכר דירות הואיל ,כידוע, שכספים שולמו ע"י רוכשי דירות מבלי שהם קיבלו בטוחה לכספם. התיקון בחוק נועד להגן על רוכשי דירות וביום 6/10/2008 נכנסו לתוקף תיקונים מספר 4 ו- 5 לחוק. התיקונים לחוק נועדו לשם מטרה עיקרית אחת – להגן בצורה מיטבית על כספם של רוכשי דירה מקבלנים. המנגנון החדש נועד להבטיח שכספי הרוכשים יופקדו אך ורק לחשבון הליווי הבנקאי של הפרויקט, תוך הבטחה לרוכשים כי יקבלו מהבנק המלווה את הבטוחה בדמות ערבות בנקאית – וזאת ע"מ למנוע אפשרות שכספים יועברו לחברה הקבלנית מבלי שיופקדו לחשבון הליווי הבנקאי ומבלי שתומצא לקונים ערבות בנקאית.
  • כחלק מתנאי חוק מכר, נקבע כי על המוכר למסור לקונה מספר פרטים כמו מפרט מכר הכולל מפרט שינויים (מחירון) וחוברת תחזוקה, אותה ניתן גם למסור במעמד מסירת הנכס.

           (תיקון מס' 5) תשע"א-2011

                          (א1)        המוכר יצרף לחוזה המכר, בעת חתימתו, את המפרט

                          וכן את הוראות התחזוקה והשימוש חתומות בידיו; לא היו בידי המוכר

                         בעת חתימת החוזה כל הפרטים הדרושים לקביעת הוראות התחזוקה

                          והשימוש, ימסור את ההוראות האמורות לקונה כשהן חתומות בידיו בעת

                          העמדת הדירה לרשותו.

             (תיקון מס' 6)  תשע"ד-2014

                         (א1)        המפרט יכלול מחירון של פריטים שלגביהם קבע השר שיש

                        לציין מחיר לעניין ויתור עליהם, שינוי מיקומם או הוספתם (להלן –

                         פריטים מתומחרים).

  • חוק המכר מצביע בעיקרו על כל נושאי אי ההתאמות בדירה (ליקויים ו/או כשלים) במועדים על פי תקופת בדק ותקופת אחריות.

תקופת בדק הינה למעשה תקופה משתנה הרלוונטית לכל מרכיב בדירה (איטום, סדיקה, ריצוף וכו') בה על הקבלן לתקן את הליקוי מרגע העמדת הנכס לרשות הקונה.

תקופת הבדק הינה בין 1 ל-7 שנים.

תקופת אחריות הינה למעשה תקופה קבועה שלאחר תקופת הבדק בה הקבלן מחויב לתקן ליקוי באשר הוא כל עוד הוכח שלא נגרם ע"י הקונה, אלא כתוצאה ממחדל הקבלן .

תקופת האחריות הינה קבועה– 3 שנים.

לרשימת תקופות הבדק המלאה המופיעה בתוספת לחוק המכר (דירות):

היכנסו לקישור: חוק מכר דירות. 

הרבה קבלנים מחד מזרזים את הקונים לבצע בדק בית טרם שנת הבדק הראשונה,

כאילו רוצים לומר שלאחר מכן לא תחול אחריות על הליקויים.

מנגד, הרוכשים אינן בקיאים בנושא תקופות הבדק והאחריות ואינן מודעים לפרקי הזמן החלים על הקבלן בכל הקשור למחויבות הטיפול בליקויים.

נושאים כמו אי התאמות, מה הקבלן נדרש לעשות ולמסור במעמד החוזה, פיצויים ותקופות בדק ואחריות חייבים להיות מובאים לרוכשים כמידע הכרחי!

וזה בדיוק מה שאנו באים לשקף לכלל לקוחותינו.

 

    

 

חוק מכר הדירות בדק בית ישראל

אולי תאהבו גם:

home check israel

בדק בית לדירה כדאי לדעת!

שנת 2021 תירשם כעוד שנה שבה מחירי הנדל"ן בישראל עלו בצורה מרשימה, כאשר במהלך השנה היו חודשים בהם נרשמו שיאים של כל הזמנים במספר הרכישות של דירות חדשות.

שי דורני בדק בית ישראל

בדק בית לראש שקט

חברת "בדק בית ישראל" תאתר עבורכם ליקויי בנייה ותמליץ על התיקונים הנדרשים בכל נכס

לפני רכישה או השכרה.

בדיקת דירה יד 2-בדק בית ישראל

רכישת דירה או בית פרטי

בדק בית לשקט נפשי   חברת "בדק בית ישראל" בבעלותו של שי דורני תאתר עבורכם ליקויי בנייה ותמליץ על התיקונים הנדרשים בכל נכס לפני רכישה

שתפו את התוכן:

כתבו לנו