איך עושים בדק בית?

ראשית נציין כי על הדו"ח להיות מהימן, מקצועי וממוקד.

יש לא מעט מקרים בהם בודקים מגיעים ללקוח, שבין כה וכה אינו מבין דבר בנושא, ומבצעים בדיקות שאינן תקניות בעצמן.

מה הכוונה?

הכוונה היא שכאשר אני כמהנדס בודק טוען לליקויים מסוימים, עליי לעמוד מאחורי הדברים ולבצע את הבדיקה הפרטנית עם מכשור תקני.

נשמע לכאורה פשוט מאוד וברור לחלוטין אך בפועל הרבה מאוד בודקים אינן מבצעים זאת !

הרי הלקוח מבחינתו סומך על המהנדס הבודק מבלי להבין דבר וחצי דבר באופן הבדיקה…

קחו מצב בו נפגשים כולם- הקבלן ,הלקוח ,המהנדס הבודק והבורר מטעם בית המשפט ודנים בסעיף ליקוי שבכלל בוצע שלא כתקן בעצמו . זה לא רציני כלל !

לכן, כדי למצות את הבדיקה באופן תקני ואמין, יש ברשותי מכשור וציוד היקפי אותו אפרט בהמשך.

אך קודם לכן אביא 2 דוגמאות למצוין דלעיל-

בדיקת אנכיות טיח פנים יש לבצע  באמצעות פיון (חוט עם משקולת) או עם מכשיר מדידה מקובל וכזה שייתן דיוק במדידה עצמה (הגדרה שמתאימה למאזנת לייזר למשל).

במקרים רבים לקוחות רואים שמניחים פלס דיגיטאלי 2 מ"א ישירות על גבי הקיר תוך רישום הסטייה המופיעה בחלונית הפלס.

זה לא נכון !

מספיק שתהיה בליטה קטנה בטיח וכבר המדידה אינה רלוונטית…

לצורך בדיקת מישוריות טיח פנים יש לבצע מדידה באמצעות פלס 2 מ"א עם מרחקים שווים. כל בדיקה אחרת פשוט נוגדת את התקן !

הדברים שציינתי כעת מצוינים בת"י 1902 חלק 2.

 

ליקוי בנייה בחוק המכר

4א. (א)  המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה או קונה המשנה אם התקיים אחד מאלה:

(1)   הדירה או כל דבר שבה (להלן – הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;

(2)   תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

(3)   תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

בדיקת עובי זיגוג – הרבה פעמים קיים מצב בו סימון סיווג זיגוג הבטיחות אינו מופיע.

בודקים רבים פשוט מציינים זאת כליקוי ודורשים בדו"ח החלפת הזיגוג ומתמחרים בהתאם עלות שאולי כלל אינה רלוונטית…

באם היה ברשותם מכשיר למדידת עובי הזיגוג בכדי לבדוק תקינות זיגוג הבטיחות עפ"י התקן, סעיף זה לא היה עולה כלל. מיותר לחלוטין.

(לידיעה, התקן מזכיר את הנושא שבו אותו סימון יכול להתמוסס בכוהל ולכן אין הדבר מעיד על כך שהזיגוג אינו בטיחותי..)

בדק בית ישראל – בעלת ניסיון וידע רב בתחום הבנייה, ולכן אתם בידיים טובות.