בדיקת ליקויי בניה

בדק בית ליקוי בנייה

מהם ליקויי בנייה ?

נתחיל בזה שבכל דירה בישראל, כן כן בכל דירה,

 קיימים ליקויים כאלו או אחרים.

זה לא דמיוני, זו המציאות! 

אבל ניגע בזה בהמשך.

ככלל, ליקוי בנייה הוא כשל כשלהו באחת ממערכות הבנייה 

(שלד, טיח, ריצוף , חיפוי ועוד)

 או במקרה של 

אי התאמה כלשהי לאחד ממרכיבי

 הדירה באשר הוא.

כהגדרה עפ"י חוק מכר דירות, 

ליקוי בנייה הוא למעשה

 הפער בין מה שהובטח 

בחוזה המכר לרוכש 

 לבין מה שקיים בשטח בפועל.

 

 

ליקוי בנייה בחוק המכר

4א. (א)  המוכר לא קיים את חיוביו כלפי הקונה או קונה המשנה אם התקיים אחד מאלה:

(1)   הדירה או כל דבר שבה (להלן – הדירה) שונים מן האמור במפרט, בתקן רשמי או בתקנות הבניה;

(2)   תוך תקופת הבדק התגלתה אי-התאמה בדירה, זולת אם הוכיח המוכר שאי-ההתאמה נגרמה בשל מעשה או מחדל של הקונה או קונה המשנה;

(3)   תוך תקופת האחריות התגלתה בדירה אי-התאמה והקונה או קונה המשנה הוכיח שמקורה בתכנון, בעבודה או בחומרים;

ניתן להסיק, אם כן, כי ליקויי הבניה יכולים לבוא לידי ביטוי בצנרת אינסטלציה, באיכות הגימור, בשלד ,בריצוף, חיפוי, פרטי נגרות ולמעשה בכל מרכיבי הדירה באשר הם. בנוסף, הליקוי יכול לבוא לידי ביטוי בפער בין התוכניות שאושרו לבין מה שנבנה בפועל, למשל מידות, מוצרים וכו' .

ליקוי בנייה חשוב לדעת?

ליקויים שאינם עומדים בקנה אחד עם דרישות חוקי התכנון והבנייה ו/או מפרטי המכר ו/או תקנים ישראליים (ככל שקיימים) מתחלקים לשלוש קבוצות עיקריות.

ליקוי בנייה

נהוג לחלק את ליקויי הבניה לשלוש קבוצות

  • ליקויים סבירים -לרוב ברמת גימור                  (ליקויים אסטטיים) וכאלו שאינם משפיעים על אורח חייהם של הדיירים.  לרוב אלו ליקויים הנובעים מביצוע או יישום כושל של הקבלן ומשפעים ישירות על נראות הנכס.
  • ליקויים בטיחותיים- ליקויים המהווים כשל בטיחותי כדוגמת מעקה לא תקני ו/או אף הפרשים בין אריחים סמוכים שבגינם הדייר עלול להינזק. דוגמא נוספת יכולה להיות כנקודת חשמל במקום בעייתי ולא תקני. ליקויים אלו עלולים לפגוע באורח חייהם של הדיירים.   
  • ליקויים חמורים -קבוצה זו מהווה כשלים בשלד המבנה (ליקויים קונסטרוקטיביים), סדקים כתוצאה משקיעת יסודות, שיפועים לא טובים שיכולים לגרום לעמידת מים והנקזות לפנים הדירה ו/או בעיות בביצוע צנרת אינסטלציה. גם קירות עקומים יכולים להיות בקטגוריה זו הואיל ומצב מעין זה עלול לגרום לירידת ערך הדירה.

צרו קשר

הזמינו בדיקה לאיתור ליקויי בניה!